alle informatie, diensten of producten die gij aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke onderbrekingen. zoektengijzultvinden.nl zal te allen tijde haar best doen om de informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. zoektengijzultvinden.nl biedt alle informatie, diensten en producten aan, zonder enige garanties. alle garanties of eventuele garanties, inclusief garanties waarbij een dienst of informatie over een dienst, gegarandeerd wordt door de aanbieder van de betreffende dienst, worden hierbij door zoektengijzultvinden.nl niet erkend. zoektengijzultvinden.nl wijst derhalve elke aansprakelijkheid dan ook af, binnen de grenzen van de nederlandse wet. in geen geval zal zoektengijzultvinden.nl aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden via deze website, ook al is zoektengijzultvinden.nl op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade. als gij niet tevreden bent over het functioneren van zoektengijzultvinden.nl, een gedeelte ervan, of de daarop vermelde websites is het een exclusief recht van gij om geen gebruik meer te maken van deze site.

zoektengijzultvinden.nl biedt een verzameling sites en informatie aan die afkomstig zijn uit de hele wereld. sommige van deze sites kunnen bezwaarlijke informatie, schadelijke informatie, volwassen geori‘nteerde informatie of zelfs computervirussen bevatten dan wel opzoeken. het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die bepaalt of dergelijke informatie geschikt is voor eigen gebruik. het is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het bezoek van een dergelijke site schadelijk kan zijn in welke vorm dan ook. verder kan zoektengijzultvinden.nl geen aansprakelijkheid accepteren voor gevonden content op een site gevonden door de zoekmachines die zijn geplaatst op zoektengijzultvinden.nl. zoektengijzultvinden.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade die een gebruiker mogelijk ondervindt als gevolg van het bezoeken van een dergelijke site. de gebruiker gaat door op eigen risico. zoektengijzultvinden.nl maakt gebruik van zoek- en startpagina's die andere sites weergeven en informatie voor haar gebruikers, maar het is de gebruiker die bepaalt wat te doen met deze sites of informatie. zoektengijzultvinden.nl zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor het verkeerd gebruik van enige informatie gevonden via zoektengijzultvinden.nl. deze verantwoordelijkheid ligt in zijn geheel bij de gebruiker. als gij wenst dat een site verwijderd wordt van zoektengijzultvinden.nl gelieve dit aan te geven via contact.

zoektengijzultvinden.nl probeert de bezoeker op de beste manier te bedienen en vertrouwen te winnen zodat gij op regelmatige basis de site zult bezoeken. om het belang van privacy te benadrukken heeft zoektengijzultvinden.nl de navolgende regels opgesteld. gij kunt ons te allen tijde hieraan houden:

persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan gij worden gevraagd en alleen met toestemming van gij door ons worden vastgelegd.

de verstrekte persoonlijke gegevens zullen wij niet voor commerciele doeleinden gebruiken.

indien gij ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek onverwijld worden gehonoreerd.

zoektengijzultvinden.nl kan de door gij opgegeven gegevens combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van de zoektengijzultvinden.nl diensten. zoektengijzultvinden.nl analyseert deze gegevens voor trends en statistieken met als doel de inhoud van de zoektengijzultvinden.nl diensten op uw wensen aan te passen.

zoektengijzultvinden.nl kan cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door de zoektengijzultvinden.nl diensten te vereenvoudigen. gij kunt de browser instellen, zodat gij wordt gewaarschuwd wanneer gij een cookie ontvangt zodat gij zelf kunt beslissen de cookie te accepteren of te weigeren.

zoektengijzultvinden.nl houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. mocht gij commentaar en/of vragen hebben betreffende ons privacybeleid of in het algemeen, dan kunt gij natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

zoektips contact adverteren disclaimer home

© 2002-2020 zoektengijzultvinden.nl is een vteb creatives productie